Produkty

průmyslové filtry a ochranné prostředky

Průmyslové filtry jsou na základě EN 14387+A1 rozděleny podle jejich typu na protičásticové, protiplynové, kombinované a speciální. Dále jsou rozděleny do několika výrobkovýc řad podle rozměru a typu použití. Můžete si tak vybrat z řad AFC-14, AFC-20, AFC-25, AFC-30 a AFC-35. Z ochranných prostřeků nabízíme celoobličejové masky, polomasky a ústenky.