m_produkty

filtry k ochraným maskám

Společnost AVEC CHEM s.r.o. se odborně zabývá problematikou ochrany cest dýchacích a zařízeními pro čištění vzduchu s využitím vysoce účinných sorpčních a filtračních materiálů. Pro zajištění kvality a technické úrovně výrobků je zaveden systém řízení jakosti EN ISO 9001:2000 (ČSN EN ISO 9001:2001). 

Výrobky pro ochrannu cest dýchacích jsou zařazeny do III. kategorie osobních ochranných prostředků, viz směrnice EU 89/686/EHS a testovány dle evropských norem.